Saç dökülmesi tedavisinde bilimsel yaklaşım

SAÇ DÖKÜLMESİNDE TEDAVİ:

Saç dökülmesi yeterince yaşayan her insanın başına gelecek olan cildin kırışması kadar  doğal bir süreç olarak değerlendirilebilir.Tedaviden beklenti ise yüksek tansiyon,şeker hastalığı veya romatizma gibi kronik bir hastalıklara benzer şekilde tedavi edilelir yani tedavi süreklidir kesildiğinde dökülme yeniden başlayacaktır.Saç dökülmesini tamamen engellemek mümkün görünmektedir ama döküleme sürecini ertelemek mümkündür.Bu mantıkla yaklaşıldığında % 100 dökülmeyi durdurur,kalıcı olarak kellikten kurtulun gibi şarlatanların yazdıklarına kanmayıp beklentinizi bu bilgiler ışığında oluşturun. 

İLAÇLA TEDAVİ:

SEBEBE YÖNELİK DÖKÜLMEYİ ÖNLEYİCİ TEDAVİLER:

Yeterli ve güvenilir bilimsel desteği olan,tıp camiasınca sıkça recete edilen ve FDA(Amerika gıda ve ilaç dairesi) onayı almış üç ilaç procapil , finasterid ve minoxidil

PROCAPİL

Saç dökülmesi tedavisi için  geliştirilmiş bir üründür (minoxidil tansiyon finasterid prostat tedavisi ilacıdır saç dökülmesindeki etki bir anlamda yan etkidir) klinik çalışmalarda minoxidil gibi kökü uyarıp kökün kanlanmasını artırırken finasterid gibi dökülme sebebi olan DHT yi bölgesel olarak engellemektedir.Tek başına procapil kullanımı minoxidil+finasterid kullanımı kadar etkilidir.DHT üzerindeki etkisi bölgesel olduğu için finasteridde görülen yan etkiler görülmez.Tek ürün kullanımıyla % 92 ler düzeyinde başarılı sonuç alınır.Kullanım şekli minoxidilden farklıdır minoxidilde ömür boyu günde 2 defa kullanmak gerekirken procapil ilk 3 ay günde iki sonraki 3 ay günde bir 6 aydan sonra ise haftada 3 doz kullanmak yeterlidir.Procapilin bir diğer üstünlüğü DHT yi engellediği için  kullanıldığı sürece etkisi devam eder minoxidil kullanılırken etkisi zamanla azalıp kaybolur ve dökülme yeniden başlar.

FİNASTERİD:

   Prostat büyümesi tedavisinde kullanılırken 50-60 yaşında hastaların saçlarında artma ve canlanma fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucu saç üzerindeki olumlu etkileri tespit edilmiştir.Saç dökülmesini engellemek ve saç kalitesini artırmak amaçlı kullanılmak üzere 1 mg lık tabletleri piyasaya sürülmüştür. Prostat için sadece hap formu varken saç dökülmesi tedavisi için hap ve sprey formları vardır.

Etki mekanizması;genetik olarak gelen kıl kökü hassasiyetinden dolayı kılların dökülmesine sebep olan dihidro testesteron (DHT) hormonunun oluşumunu engeller. Testesteron(T) 5 alfa redüktaz enzimiyle DHT ye dönüşür.Yani saçlar için kötü testesterondur.En yaygın kullanılan ve dünyanın en güvenilir kuruluşu olan FDA den onay almış madde FİNASTERİD dir.Finasterid enzimi bloke ederek testesteronun dihidro testesterona dönüşümünü engeller.DHT nin azalması sonucu kıl kökündeki hasar azalır ve zayıflamış olanlar kısmen güçlenir.
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFİNASTERİDİN ETKİSİ

    Günlük 1 mg finasterid oluşan DHT miktarını % 60 oranında azaltır,5 mg kullanımı % 70 oranında azaltır.Miktarın artırılması oluşan DHT yi fazla azaltmadığı için önerilen doz 1 mg dır ve daha yüksek dozda kullanmanın faydayı artırmadığı bilinmelidir.

      Finasterid zayıflamış,cansızlaşmış kıllar üzerinde hissedilir ölçüde kalite artışı sağlar ancak tamamen dökülmüş veya ayva tüyü haline gelmiş kıllar üzerinde etkisi olmaz.Kıl kökünün gelişim süreciyle birlikte düşünüldüğünde etkisinin ancak 2- 6 ayda görüleceği anlaşılır.İlk gözlenen etkisi dökülmenin 1-3 ayda hızla azalmasıdır.Sonraki dönemde saçlarda kalite artışı başlar ve bu kalite artması 2 yıl boyunca devam eder. Finasterid kullanıldığı süre boyunca kıl köklerini DHT nin zararlı etkisinden büyük oranda korur. İlaç bırakıldığında 5 alfa redüktaz enzimi yine işlevsel hale geldiği için 6 ay 2 yıl sonra yeniden saçlarda dökülme ve kalite kaybı başlar ve devam eder.Finasterid saçlı derinin tepe kısmına ön kısımlardan daha etkilidir.

     Saç ekimi veya başka ilaçlar,destekleyici ilaçlar kullanılması finasterid kullanımına engel olmaz ve ilacı kesmek gerekmez hatta saçın daha iyi beslenmesini sağlayan ürünlerle kullanılmasının daha iyi sonuç verdiği konusunda bilgiler yayınlanmaktadır.

    4-5 aylık kullanımın sonunda herhangi bir etki görülmediyse etkili olmayacak anlamına gelir daha fazla kullanmanın anlamı yoktur.

    Dünyada en geniş kapsamlı çalışma 2000 kişiyle yapılan çalışmadır.Çıkan sonuç %  60 saç dökülmesinde durma ve saç kalitesinde artmadır.Yapılan diğer bir çok deneysel çalışmada saça olan olumlu etkisi % 40 ile % 68 arasında değişmektedir.

 YAN ETKİLERİ:Amerika da 2000 civarında erkekte kullanım sonucu ortaya çıkan bulgular şöyledir.

Aşağıda sıralanan yan etkiler ağızdan hap olarak alınması halinde geçerli olup seyrek rastlanmaktadır

Finasterid sprey şeklinde uygulamada bu yan etkiler görülmez.

    Cinsel istekte azalma;60 yaş üstü erkeklerde prostat büyümesi hastalığında günlük 5 mg kullanılması durumunda sık görülen bu yan etki daha genç yaşlarda saç dökülmesini tedavi amacıyla günlük 1 mg kullananlarda  % 1-2 gibi çok düşük oranda gözlenir.İlaç bırakıldıktan 3-4 gün sonra düzelir.

   Sertleşmede azalma;Yine aynı şekilde 5 mg kullanan 60 yaş üstü erkeklerde sık görülürken günlük 1 mg kullanan daha gençlerde % 1.8 oranında görülmüştür.İlaç bırakıldıktan 3-4 gün sonra düzelir.

   Meni miktarında azalma:Bu yan etki her kullananda kullandığı sürece görülür son derece önemsizdir,yumurta sayısı azalmaz sadece sıvı miktarı azalır.Kullanım bırakıldıktan 1 hafta sonra normale döner.

Memelerde sızlama;Genellikle ilaca bağlanmadığı için seyrek bahsedilen bir  yan etkidir,ilaç kesilince kendiliğinden düzelir.

Memelerde büyüme(jinekomasti-erkekte meme büyümesi);Daha çok 5 mg alan yaşlı hastalarda görülür ilaç kesilsede tamamen eskisi gibi olmaz bir miktar büyüme kalıcıdır.

KADINLARDA KULLANIM:

Erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlarda da yaklaşık aynı olumlu sonuçlar elde edilmiştir ancak gebeliğin hangi döneminde olursa olsun hamileler kesinlikle kullanmamalıdır.

DUTASTERİD:

Finasterid gibi 5 alfa redüktaz üzerinden etki oluşturur.enzimin hem tip 1 hemde tip 2 olanını engellediği için etkisinin daha fazla olduğu ama yan etkilerininse çok dafa fazla olduğu bilinmektedir,bu sebeple saç formu yoktur sadece prostat formu vardır.

MİNOXİDİL:

1980 sonlarında hipertansiyon tedavisinde kullanım amacıyla tablet şeklinde üretilmiştir.Kullanan hastalarda parmak üstleri ve şakaklar dahil vücudun her yerinde abartılı kıllanma olması üzerine ilaç toplatılıp hipertansiyon tedavi protokolünden çıkarılmıştır.Sonraki yıllarda bölgesel olarak kullanılması halinde bölge kıl köklerini güçlendirip saç kalitesini artırdığı ve saç dökülmesini durdurduğu gözlenmiştir.Bu amaçla damla,sprey ve köpük formu vardır.

 Tepe bölgesindeki etkisi alın bölgesinden daha fazla olmaktadır.Etki edip etmediğini en az 4 ay kullanımdan sonra yorumlayabilirsiniz.olumlu etkisini görmeniz halinde en az 2 yıl kullanılması önerilir.       

Etki mekanizması çok açık değildir ancak en çok kabul gören görüş saçlı deride kanlanmayı artırarak saç dökülmesini önlediği ve saç kalitesini artırdığı yönündedir                                                                           

% 2 ve % 5 minoxidil içeren damla,köpük ve sprey formlarında vardı.Genellikle bayanlarda % 2 erkeklerde % 5 lik formları kullanılır.Türkiye de ruhsat onayı olmadığı için kaçak yollarla getirilip tezgah altında satılmaktadır. Fiyatları getirildiği ülkeye ve pazarlık gücünüze göre çok değişkendir.En önemli sorun sahtesinin varlığıdır. 

DESTEKLEYİCİ (BESLEYİCİ) TEDAVİLER:

 Xpecia tablet ; Bayan ve erkek formları vardır.Saç dökülmesi tedavisine yönelik geliştirilmiş en etkili içeriğe sahiptir,Türkiyede üretilen bu gurup ürünler arasında DHT yi en etkin şekilde bloke eden ve bunu yaparken cinsellik üzerinde hiçbir yan etki yapmayan saw palmetto miktarını en fazla miktarda içerir.AAlzheimer hastalığında beyin kan dolaşımını artırdığı konusunda bir çok bilimsel yayın yapılmış ginkgo bilobanın saç kökü besleyici etkisi yine sadece xpecia tablette vardır.Genel olarak kıyaslandığında bu içeriğiyle saç ekimi sonrası alınması ekimden alınacak cevabı çok daha yükseltebilir gibi görünüyor.Muadillerinden çok daha etkili bir içeriğe sahip olmasına rahmen  daha makul fiyatla satılmaktadır inşallah bu fiyatlar zamanla değişmez.Genellikle bu tür ürünler kendini kanıtlayıncaya kadar ucuza satılmakta ama tüketici memnuniyetinin artmasıyla fiyatları yükseltmektedir. 

Xpecia dışındaki ürünler dökülmeden çok saçın yapım maddelerini içeren,saç beslenmesini artıran ve saç kökünü uyaran maddelerdir genellikle bilimsel olarak destek görmektedir.

Pantogar

Biotin

Priorin

Vitaminler

Elementler(Çinko,bakır)

 

 

 

 

 

BÖLGESEL UYGULANAN DİĞER ÜRÜNLER:

Bu gruptaki ürünlerin etki mekanizmaları ve ne kadar etkili oldukları daha çok üretici kuruluşların kendi laboratuarında yaptıkları sonuçlara yada sponsorluk yaptıkları kuruluşların sonuçlarına göre verilmiştir.Ciddi bilimsel kuruluşlar tarafından onaylanmış laboratuar ve karşılaştırmalı klinik sonuçlar bulamadığım için kullanma kararı tamamen okuyucuya aittir. Kullanmak üzere satın alırken saç dökülmesi ve kellik probleminin 5000 yıldır insanoğlunun çözmeye çalıştığı ve bu amaçla üretilen binlerce ürünle insanların aldatıldığını aklınızdan çıkarmamalısınız.Özellikle çok yüksek başarıdan söz eden ürünlere daha temkinli yaklaşmalı ve cüzdanınıza daha sıkı yapışmalısınız 🙂

Bitki derman

Bioxcin

Revigen

Revivogen

Aminexil

Linex

Yılan yağı

Folten

Keramin H

Volform

Zigavus

Saç ekim resimleri için www.sacekimiresim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir