Saç dökülmesi tedavisinde bilimsel yaklaşım

SAÇ DÖKÜLMESİNDE TEDAVİ:

Saç dökülmesi yeterince yaşayan her insanın başına gelecek olan cildin kırışması kadar  doğal bir süreç olarak değerlendirilebilir.Tedaviden beklenti ise yüksek tansiyon,şeker hastalığı veya romatizma gibi kronik bir hastalıklara benzer şekilde tedavi edilelir yani tedavi süreklidir kesildiğinde dökülme yeniden başlayacaktır.Saç dökülmesini tamamen engellemek mümkün görünmektedir ama döküleme sürecini ertelemek mümkündür.Bu mantıkla yaklaşıldığında % 100 dökülmeyi durdurur,kalıcı olarak kellikten kurtulun gibi şarlatanların yazdıklarına kanmayıp beklentinizi bu bilgiler ışığında oluşturun. 

İLAÇLA TEDAVİ:

SEBEBE YÖNELİK DÖKÜLMEYİ ÖNLEYİCİ TEDAVİLER:

Yeterli ve güvenilir bilimsel desteği olan,tıp camiasınca sıkça recete edilen ve FDA(Amerika gıda ve ilaç dairesi) onayı almış üç ilaç procapil , finasterid ve minoxidil

PROCAPİL

Saç dökülmesi tedavisi için  geliştirilmiş bir üründür (minoxidil tansiyon finasterid prostat tedavisi ilacıdır saç dökülmesindeki etki bir anlamda yan etkidir) klinik çalışmalarda minoxidil gibi kökü uyarıp kökün kanlanmasını artırırken finasterid gibi dökülme sebebi olan DHT yi bölgesel olarak engellemektedir.Tek başına procapil kullanımı minoxidil+finasterid kullanımı kadar etkilidir.DHT üzerindeki etkisi bölgesel olduğu için finasteridde görülen yan etkiler görülmez.Tek ürün kullanımıyla % 92 ler düzeyinde başarılı sonuç alınır.Kullanım şekli minoxidilden farklıdır minoxidilde ömür boyu günde 2 defa kullanmak gerekirken procapil ilk 3 ay günde iki sonraki 3 ay günde bir 6 aydan sonra ise haftada 3 doz kullanmak yeterlidir.Procapilin bir diğer üstünlüğü DHT yi engellediği için  kullanıldığı sürece etkisi devam eder minoxidil kullanılırken etkisi zamanla azalıp kaybolur ve dökülme yeniden başlar.

FİNASTERİD:

   Prostat büyümesi tedavisinde kullanılırken 50-60 yaşında hastaların saçlarında artma ve canlanma fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucu saç üzerindeki olumlu etkileri tespit edilmiştir.Saç dökülmesini engellemek ve saç kalitesini artırmak amaçlı kullanılmak üzere 1 mg lık tabletleri piyasaya sürülmüştür. Prostat için sadece hap formu varken saç dökülmesi tedavisi için hap ve sprey formları vardır.

Etki mekanizması;genetik olarak gelen kıl kökü hassasiyetinden dolayı kılların dökülmesine sebep olan dihidro testesteron (DHT) hormonunun oluşumunu engeller. Testesteron(T) 5 alfa redüktaz enzimiyle DHT ye dönüşür.Yani saçlar için kötü testesterondur.En yaygın kullanılan ve dünyanın en güvenilir kuruluşu olan FDA den onay almış madde FİNASTERİD dir.Finasterid enzimi bloke ederek testesteronun dihidro testesterona dönüşümünü engeller.DHT nin azalması sonucu kıl kökündeki hasar azalır ve zayıflamış olanlar kısmen güçlenir.
Free Image Hosting at www.ImageShack.usFİNASTERİDİN ETKİSİ

    Günlük 1 mg finasterid oluşan DHT miktarını % 60 oranında azaltır,5 mg kullanımı % 70 oranında azaltır.Miktarın artırılması oluşan DHT yi fazla azaltmadığı için önerilen doz 1 mg dır ve daha yüksek dozda kullanmanın faydayı artırmadığı bilinmelidir.

      Finasterid zayıflamış,cansızlaşmış kıllar üzerinde hissedilir ölçüde kalite artışı sağlar ancak tamamen dökülmüş veya ayva tüyü haline gelmiş kıllar üzerinde etkisi olmaz.Kıl kökünün gelişim süreciyle birlikte düşünüldüğünde etkisinin ancak 2- 6 ayda görüleceği anlaşılır.İlk gözlenen etkisi dökülmenin 1-3 ayda hızla azalmasıdır.Sonraki dönemde saçlarda kalite artışı başlar ve bu kalite artması 2 yıl boyunca devam eder. Finasterid kullanıldığı süre boyunca kıl köklerini DHT nin zararlı etkisinden büyük oranda korur. İlaç bırakıldığında 5 alfa redüktaz enzimi yine işlevsel hale geldiği için 6 ay 2 yıl sonra yeniden saçlarda dökülme ve kalite kaybı başlar ve devam eder.Finasterid saçlı derinin tepe kısmına ön kısımlardan daha etkilidir.

     Saç ekimi veya başka ilaçlar,destekleyici ilaçlar kullanılması finasterid kullanımına engel olmaz ve ilacı kesmek gerekmez hatta saçın daha iyi beslenmesini sağlayan ürünlerle kullanılmasının daha iyi sonuç verdiği konusunda bilgiler yayınlanmaktadır.

    4-5 aylık kullanımın sonunda herhangi bir etki görülmediyse etkili olmayacak anlamına gelir daha fazla kullanmanın anlamı yoktur.

    Dünyada en geniş kapsamlı çalışma 2000 kişiyle yapılan çalışmadır.Çıkan sonuç %  60 saç dökülmesinde durma ve saç kalitesinde artmadır.Yapılan diğer bir çok deneysel çalışmada saça olan olumlu etkisi % 40 ile % 68 arasında değişmektedir.

 YAN ETKİLERİ:Amerika da 2000 civarında erkekte kullanım sonucu ortaya çıkan bulgular şöyledir.

Aşağıda sıralanan yan etkiler ağızdan hap olarak alınması halinde geçerli olup seyrek rastlanmaktadır

Finasterid sprey şeklinde uygulamada bu yan etkiler görülmez.

    Cinsel istekte azalma;60 yaş üstü erkeklerde prostat büyümesi hastalığında günlük 5 mg kullanılması durumunda sık görülen bu yan etki daha genç yaşlarda saç dökülmesini tedavi amacıyla günlük 1 mg kullananlarda  % 1-2 gibi çok düşük oranda gözlenir.İlaç bırakıldıktan 3-4 gün sonra düzelir.

   Sertleşmede azalma;Yine aynı şekilde 5 mg kullanan 60 yaş üstü erkeklerde sık görülürken günlük 1 mg kullanan daha gençlerde % 1.8 oranında görülmüştür.İlaç bırakıldıktan 3-4 gün sonra düzelir.

Saç Ürünleri Satış

   Meni miktarında azalma:Bu yan etki her kullananda kullandığı sürece görülür son derece önemsizdir,yumurta sayısı azalmaz sadece sıvı miktarı azalır.Kullanım bırakıldıktan 1 hafta sonra normale döner.

Memelerde sızlama;Genellikle ilaca bağlanmadığı için seyrek bahsedilen bir  yan etkidir,ilaç kesilince kendiliğinden düzelir.

Memelerde büyüme(jinekomasti-erkekte meme büyümesi);Daha çok 5 mg alan yaşlı hastalarda görülür ilaç kesilsede tamamen eskisi gibi olmaz bir miktar büyüme kalıcıdır.

KADINLARDA KULLANIM:

Erkek tipi saç dökülmesi olan kadınlarda da yaklaşık aynı olumlu sonuçlar elde edilmiştir ancak gebeliğin hangi döneminde olursa olsun hamileler kesinlikle kullanmamalıdır.

DUTASTERİD:

Finasterid gibi 5 alfa redüktaz üzerinden etki oluşturur.enzimin hem tip 1 hemde tip 2 olanını engellediği için etkisinin daha fazla olduğu ama yan etkilerininse çok dafa fazla olduğu bilinmektedir,bu sebeple saç formu yoktur sadece prostat formu vardır.

MİNOXİDİL:

1980 sonlarında hipertansiyon tedavisinde kullanım amacıyla tablet şeklinde üretilmiştir.Kullanan hastalarda parmak üstleri ve şakaklar dahil vücudun her yerinde abartılı kıllanma olması üzerine ilaç toplatılıp hipertansiyon tedavi protokolünden çıkarılmıştır.Sonraki yıllarda bölgesel olarak kullanılması halinde bölge kıl köklerini güçlendirip saç kalitesini artırdığı ve saç dökülmesini durdurduğu gözlenmiştir.Bu amaçla damla,sprey ve köpük formu vardır.

 Tepe bölgesindeki etkisi alın bölgesinden daha fazla olmaktadır.Etki edip etmediğini en az 4 ay kullanımdan sonra yorumlayabilirsiniz.olumlu etkisini görmeniz halinde en az 2 yıl kullanılması önerilir.       

Etki mekanizması çok açık değildir ancak en çok kabul gören görüş saçlı deride kanlanmayı artırarak saç dökülmesini önlediği ve saç kalitesini artırdığı yönündedir                                                                           

% 2 ve % 5 minoxidil içeren damla,köpük ve sprey formlarında vardı.Genellikle bayanlarda % 2 erkeklerde % 5 lik formları kullanılır.Türkiye de ruhsat onayı olmadığı için kaçak yollarla getirilip tezgah altında satılmaktadır. Fiyatları getirildiği ülkeye ve pazarlık gücünüze göre çok değişkendir.En önemli sorun sahtesinin varlığıdır. 

DESTEKLEYİCİ (BESLEYİCİ) TEDAVİLER:

 Xpecia tablet ; Bayan ve erkek formları vardır.Saç dökülmesi tedavisine yönelik geliştirilmiş en etkili içeriğe sahiptir,Türkiyede üretilen bu gurup ürünler arasında DHT yi en etkin şekilde bloke eden ve bunu yaparken cinsellik üzerinde hiçbir yan etki yapmayan saw palmetto miktarını en fazla miktarda içerir.AAlzheimer hastalığında beyin kan dolaşımını artırdığı konusunda bir çok bilimsel yayın yapılmış ginkgo bilobanın saç kökü besleyici etkisi yine sadece xpecia tablette vardır.Genel olarak kıyaslandığında bu içeriğiyle saç ekimi sonrası alınması ekimden alınacak cevabı çok daha yükseltebilir gibi görünüyor.Muadillerinden çok daha etkili bir içeriğe sahip olmasına rahmen  daha makul fiyatla satılmaktadır inşallah bu fiyatlar zamanla değişmez.Genellikle bu tür ürünler kendini kanıtlayıncaya kadar ucuza satılmakta ama tüketici memnuniyetinin artmasıyla fiyatları yükseltmektedir. 

Xpecia dışındaki ürünler dökülmeden çok saçın yapım maddelerini içeren,saç beslenmesini artıran ve saç kökünü uyaran maddelerdir genellikle bilimsel olarak destek görmektedir.

Pantogar

Biotin

Priorin

Vitaminler

Elementler(Çinko,bakır)

 

 

 

 

 

BÖLGESEL UYGULANAN DİĞER ÜRÜNLER:

Bu gruptaki ürünlerin etki mekanizmaları ve ne kadar etkili oldukları daha çok üretici kuruluşların kendi laboratuarında yaptıkları sonuçlara yada sponsorluk yaptıkları kuruluşların sonuçlarına göre verilmiştir.Ciddi bilimsel kuruluşlar tarafından onaylanmış laboratuar ve karşılaştırmalı klinik sonuçlar bulamadığım için kullanma kararı tamamen okuyucuya aittir. Kullanmak üzere satın alırken saç dökülmesi ve kellik probleminin 5000 yıldır insanoğlunun çözmeye çalıştığı ve bu amaçla üretilen binlerce ürünle insanların aldatıldığını aklınızdan çıkarmamalısınız.Özellikle çok yüksek başarıdan söz eden ürünlere daha temkinli yaklaşmalı ve cüzdanınıza daha sıkı yapışmalısınız 🙂

Bitki derman

Bioxcin

Revigen

Revivogen

Aminexil

Linex

Yılan yağı

Folten

Keramin H

Volform

Zigavus

Saç ekim resimleri için www.sacekimiresim.com

Share
You can leave a response, or trackback from your own site.

25 Responses to “Saç dökülmesi tedavisinde bilimsel yaklaşım”

 1. yunus dedi ki:

  merhabalar doktor bey ben 3 ay önce hergün günde iki defa azelderm krem ve minoxidil kombineli olarak kullanıyordum ayrıca hergün 1/4 te proscar ve inanılır gibi değil saç dökülmem tamamen durdu elimle tutup saçımı çekmeme rağmen tek kıl bile dökülmüyodu ama son bir aydır mınoksidil kullanımını günde 1 defaya düşürdüm proscar ve azelderme ise devam ediyorum ama saç dökülmesi günde 20 tel kadar dökülmeye başladı acaba minoxidili günde 1 defaya düşürdüğüm içinmi oldu yanıtlarsanız çok memnun olcam doktor bey
  Op.Dr.Atilla KAYA
  olabilir çünkü minoxidil süreki 2 defa kullanılır

 2. Murat dedi ki:

  merhaba hocam
  14 yaşında saç dökülmesi başladı 18 yaşındayım saçlarım kısa olunca tepem açık kalıyor toppik sürmeden dışarı çıkamıyorum doktorlar minoxidil öneriyor ama yorumlarda pek etkisinin olmadığı yazıyor ne önerirsiniz
  Op.Dr.Atilla KAYA
  ben % 3 procapil içeren spreylerden öneriyorum sonuçları daha iyi

 3. yunus dedi ki:

  merhaba hocam ben 21 yasını yeni doldurdum ve yanlardan saclarım sankı hafif seyrelmeye basladı ben proscar kullansam iyi bir etkisi olurmu ve sakal henüz tam cıkmadı dht yi bloke etmek sakal cıkmaya engel olurmu tesekkurler
  Op.Dr.Atilla KAYA
  düşük dozda sakal uzaması gecikir ama yüksek dozda finasterid sakal çıkmasına engel olabilir.

 4. Hülya dedi ki:

  Teşekkürler,
  Xpecia isimli ilac hakkında bir yönlendirmeniz olabilir mi? içeriğinde Saw Palmetto varmış, genetiği baskılayan. Bu ne kadar gerçek ve yan etkisi olur mu Prosgar gibi? Çok teşekkürler
  Op.Dr.Atilla KAYA
  proscar çok farklı saw palmetto bbambaşka bir bitkisel ürün,saw palmettonun genetik üzerine etkisini okumadım.bu arada proscar da genetiğe etki etmez anne karnındaki bebeğe etki eder.

 5. Hülya dedi ki:

  Merhaba,
  ben 1 yıla yakın bir süre Prosgar isimli ilacı kullandım. Bırakalı 1 sene oldu. Gebe kalırsam yan etkisi olur mu acaba?
  Çok teşekkürler
  Op.Dr.Atilla KAYA
  hayır hiçbir sorun olması beklenmez

 6. Osman dedi ki:

  Hocam benim saçımın ön taraflarında dökülme başladı doktora gitdim konazol verdi sizce kullanmalı mıyım?
  Op.Dr.Atilla KAYA
  konazol mantara yönelik bir ilaçtır dökülem için bilimsel ilaçları araştırmalısınız

 7. Nazim dedi ki:

  Hocam merhaba.Hocam proscarin yan etkilerini nasil tolere edebiliriz?Ozellikle cinsel yan etkilerini tolere edebilecek bir ilac varmi?
  Op.Dr.Atilla KAYA
  hayır yan etki yaptıysa bir tek bırakarak kurtulabilrisiniz birde yaklaşık aynı etkiyi elde edceğiniz ve yan etki görmeyeceğiniz xpecia tableti araştırmanızı öneririm

 8. Emin dedi ki:

  Hocam bir sorum daha olacakdi.proscar 10-15yil kadar kullanilabilirmi?Tesekkurler
  Op.Dr.Atilla KAYA
  evet kullanoalbilir ama yan etki riski giderek artar.bölgesel olarak sadece saça s-zarar veren DHT yi engelleyen procapil içeren spreyleri araştırmznızı öneririm,sprey kullanmak konusunda sıkıntınız yoksa tercih edilebilir.

 9. Emin dedi ki:

  Hocam merhaba.Hocam ben proscar kullaniyorum 4 e bolerek.Acaba bir yil sonra maximum etkiyi gosterdikden sonra haftada 3kere 2gunde bir 1mg alsam bir fark edermi?Tesekkurler
  Op.Dr.Atilla KAYA
  iki günde bir değilde günde 0.5 mg kullanmanız daha mantıklı olur

 10. ece dedi ki:

  Mrb , 28 yaşında pcoslu bir bayanım.Ciddi anlamda erkek tipi saç dökülmesi ve tepe bölgemde açılma var.
  Sizin de önerdiğiniz gb doktorum finastreid + minoksil sölüsyonla mezoterapi önerdi.saça uygulacak direkt.
  Bayanlarda kullanımı doğrumudur ???
  Op.Dr.Atilla KAYA
  doğum yapma planınız yoksa minoxidil bölgesel kullanmak finasteridi hap olarak almak mantıklı ama bunları haftada bir kez mezoterapiyle bölgeye yapmanın hiçbir bilimsel desteği olamaz,enjekte edilen bir ilaç o bölgede 4-6 saat kalır ve biter bu sebeple en ufak bir etki görmezsiniz.size önerim ikisinin birlikte göstereceği etkiyi elde edebileceğiniz procapil içeren spreylerden birini kullanın,doğum planlamıyorsanız % 3 tercih edebilirsiniz.mezoterpiden çok daha fazla yarar görürsünüz.

 11. selçuk dedi ki:

  mrb hocam hocam ben minoxil %5 kullanıyorum tam 7 tüp bitirdim şaclarımda acayip gürleşmeoldu bende güvendim ve bıraktım ama 1 ay sonra saçım açayip dökülmeye başladı iki ay oldu halen kullnıyorum minoxili acaba neden durduramıyorum ne yapabilirim çok teşekkür ederim şimdiden yardımlarınız için……
  Op.Dr.Atilla KAYA
  minoxidil DHT yi baskılamadığı için olabilir,yanına propecia ekleyebilirsiniz yada bölgesel olarak DHT yi baskılayan spreylerle değiştirebilirsiniz.

 12. fazıl dedi ki:

  hocam merhaba bu zigavus marka şampuanı kullanmıştım ama ensemde kaşıntı yapmıştı herhangi bir öneriniz varmı bu ürün güvenilirmidir acaba çünkü içerisinde paraben zararlı diyolar ama sizden de fikir almak istedim.
  Op.Dr.Atilla KAYA
  paraben bir çoğunda var ama önemsenecek düzeyde zararı olmaz.zigavustan beklentiniz herhangibir şampuandan farklı olmasın.cildinizi rahatsız etmiş olabilir ısrar etmeye gerek yok.

 13. Sevgi k dedi ki:

  Hocam iyi günler diliyorum. 38 yaşında bir bayanım. Yaklaşık 1 senedir saçlarım aşırı şekilde dökülüyor. Özellikle kafamın arka tarafında aşırı bir dökülme var. Doktor Fitoval diye bir şampuan verdi onu kullandıktan sonra iyice dökülmeye başladı, uzaması durdu, saçlar iyice inceldi. Şuan kökleri bebek saçı gibi. Ne yapacağım bilmiyorum, psikolojim bozuldu. Folixir tablet kullansam faydası olur mu? Veya bana ne önerirsiniz? Yakında kel bir bayan olacağım diye çok üzülüyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
  Op.Dr.Atilla KAYA
  tarifiniz erkek tipi dökülmeye benziyor
  hamilelik planınızn yoksa aşağıdaki bilgilere göre bir tedavi başlayabilrisiniz.
  Dünyada saç dökülmesinde etkili olduğu bilinen ve FDA onayı olan 2 ürün vardır 1-rogain (minoxidil) sprey 2- propecia (finasterid) tablet, bunları birlikte kullanarak en yüksek (% 92) başarıyı elde edebilirsiniz.Propecianın cinsellik üzerindeki yan etkilerini yaşamadan her ikisini kullanarak elde edeceğiniz sonucu promox sprey, HGF Plus sprey veya hairforte sprey kullanarak da elde edebilirsiniz.Bunların yanında günde 2 mg B7 vitamini (biotin) tablet veya biotinli şampuan kullanırsanız var olan saçlarınızın kalitesini de artırabilirsiniz.

 14. ersin dedi ki:

  hocam ben yaklaşık 5 kutu minoxil %5 sprey kullandım faydasını gördüm şimdi hgf yada promox spreye geçsem sonuçda hepsi minoxsidil içeriyor bu geçişi yaparsam geçiş süreci tekrar başlarmı yani etkisi için tekrar aylarca beklemem gerekecekmi
  Op.Dr.Atilla KAYA
  hayır tedavinin devamı gibi olur hatta dht baskılandığı için daha iyi olur

 15. ümit dedi ki:

  atilla hocam ben 19 yasındayım saçımda dükülme var bir ara minoxil kullandım işe yaramıstı ama şimdi 2 3 ay sonra tekrar dökülmeye basladı hangi ilacı önerirsiniz yardımcı olabılırmısınız yoksa mınoxil kulanayımmı
  Op.Dr.Atilla Kaya
  minoxidil kullanabilirsiniz ama yanında propecia almanız mantıklı olur tembellik edip bu konudaki hazır mailimi ekleyeyim. 🙂
  Saç dökülmesinde etkili olduğu bilinen ve FDA onayı olan dünyada 2 ürün vardır 1-rogain (minoxidil-spectral-minoxil vs) sprey 2- propecia (finasterid-proscar-dilaprost vs) tablet bunları birlikte kullanarak en yüksek (% 92) başarıyı elde edebilirsiniz.Propecianın yan etkilerinden korunmak için aynı sonucu elde edebileceğiniz propecaia nın ve rogain in içerdiği maddelerin (finasterid + minoxidil) sprey formu olan promox sprey veya aynı sonucu elde edebileceğiniz HGF Plus sprey kullanmanızı öneririm.Günde 2 mg biotin tablet alırsanız veya biotinli şampuan kullanırsanız genel olarak daha iyi sonuç almanızı sağlar

 16. Sinem dedi ki:

  Merhabalar hocam,
  sizce saçları çok dökülen biri için piyasadaki bu ürünlerden hangisi daha etkilidir HGF spreymi – ROGAİN mi yada hangi ürün birde bu spreyleri kullandıktan sonra saçlar yapış yapış oluyor sanırım spreyi kullandıktan sonra kurutma makinası ile kurutmak sorun olurmu Teşekkürler.
  Op.Dr.Atilla KAYA
  rogain iyidir ama yanında propeciada almanız gerekir,hgf den ikisinin birlikte etkisini alde edebilirsiniz.damlalıkla kullanıp saçınıza ürün sürmeyebilirsiniz böylece ürün kaybıda azalır.
  İlaçlarla ilgili ayrıntılı bilgi için Saç ilaçları

 17. bayram kara dedi ki:

  meraba doktor bey anksiyete saç dökülmesine neden olur mu? birde saç dökülmesinin erken yaşta başlaması(18) saç dökülmesinin erken yaşta duracağı anlamına mı gelir yoksa kel kalacağım anlamına mı gelir? yaşım 22 erkeğim
  Dr.Atilla Kaya
  Anksietenin geçici dökülme yapabildiği bilinir,dökülmenin erken yaşta başlaması kaybınızın fazla olacağını gösterebilirerken duracağını göstermez 🙁

 18. selvi dedi ki:

  slm 25 yaşındayım. behçet hastasıyım.gözümde üveit ve sağ baş parmağımda artrit var. 3 aydır kolşisin ve sülfasalazin kullanıyorum.aşırı derecede saç dökülmesi var. artık psikolojim bozuldu. doktora gittim kolşisin yapıyor dedi. bunun bi çaresi yok mu? şimdiden teşekkürler.
  Dr.Atilla kaya
  Kolşisinin bu yan etkisinden koruyan bir ilaç bilmiyorum en doğrusu bir dermatologun kontrolünde olmanız sanırım.

 19. esra dedi ki:

  Merhaba hocam size bir sorum olacaktı. Saçlarımda aşırı şekilde dökülme var. Doktora gittimde vitamin eksikliğin var dedi. İlaç verdi birde rogan topikal losyon önerdi. Bu losyon saç çıkarıyorum. Şimdi den teşekkür ederim.
  Dr.Atilla kaya
  Rogain iyidir kullanın

 20. dilara dedi ki:

  peki kadınlar finasterid’i kullanamaz mı???
  Dr.Atilla kaya
  Erkek tipi dökülmede kullanlabilir ama kesinlikle hamilelik veya ihtimali olmamalı,

Leave a Reply